Gerke de Boer vertelt...

In een serie leuke en meestal korte video's verteld Gerke verhalen uit zijn boeken voor. Een aantal van deze video's komen uit het e-learningprogramma 'U woont nu hier'. Vanaf nu ook te bekijken via deze website!

Bekijk de video's

"Die past hier niet"

(Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis)

In het boek "Die past hier niet" wordt op unieke wijze aandacht besteedt aan de meest voorkomende problematiek rondom mensen die op hoge leeftijd moeten komen schuilen in het (al dan niet kleinschalige) verpleeghuis. Bij opname veelal verwaarloosd, verloederd en verward: Meestal in combinatie met sociaal isolement, ernstige zelfzorgtekorten en akelige psychiatrische problematiek. Meer over dit boek

Die past hier niet

Gerke de Boer

Gerke bracht onlangs zijn vijfde boek uit: "Die past hier niet". Na het succes van het e-learning programma "U woont nu hier", komt in het voorjaar zijn tweede e-learning programma uit met Gerontopsychiatrie in de hoofdrol. Anno 2016 is hij betrokken geweest bij het opstarten van meer dan 100 kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie.

De afgelopen jaren hield hij verschillende lezingen op congressen, studiedagen en symposia in Nederland en België. Behalve leraar verpleegkunde is hij geregistreerd trainer in het werken met kernkwadranten en kernkwaliteiten

Meer over Gerke
Gerke de Boer

Enkele reacties van lezers & cursisten...

Alledrie je boeken in één keer uitgelezen! Genoten! Zo herkenbaar, echt, warm, lachen, heerlijk!

Maya Walburg

Gerke, ik doe de cursus met veel plezier en leer elke dag, krijg veel meer inzicht en ben nu al veel geduldiger met de cliënten omdat ik nu beter snap hoe het demente brein werkt!

Astrid Groot

Ik vind het fijn dat er ook alsmaar meer aandacht is vanuit de maatschappij voor degenen die hun roeping in individuele gezondheidszorg hebben gevonden. Initiatieven zoals de jouw zijn een welkome ondersteuning bij een verzorgende opleiding

Annemieke de Vries