Gerke de Boer verzorgt lezingen, themabijeenkomsten en bij- en nascholing over alle facetten van het werken met mensen met dementie.

Vraaggericht werken, belevingsgerichte zorg en kleinschalig wonen worden deskundig, maar met een glimlach toegelicht. Uitgangspunt is de complexe beroepspraktijk waarin verzorgenden zich staande moeten houden. Alle lezingen, bij- en nascholingen worden in overleg met de direct leidinggevenden op maat gesneden en samengesteld.

Leidinggevenden

Verzorgenden / Teamleden

Neem voor programma’s en offertes contact op met Gerke de Boer.