Leidinggevenden (en dan met name zij die “boven op de teams zitten”), vormen een cruciale laag in de organisatie. Zij immers moeten de transfer realiseren van instellingsbeleid naar afdelingsbeleid.

Andersom moeten ze ook invloed uit (kunnen) oefenen op het management: de dagelijkse beroepspraktijk vraagt nu eenmaal middelen en randvoorwaarden.

Voor hen de volgende trainingen:

 1. Leiding geven aan (afdelings-)teams:
  • Stijlen van leiding geven en situationeel leiderschap.
  • Teamrolmanagement.
  • (Het voorzitten van) vergaderingen.
  • Effectief leiderschap.
 2. Het werken met kernkwadranten: over kwaliteiten, uitdagingen, valkuilen en allergieën.... een prachtige training...!

 3. Didactiek voor leidinggevenden:
  • Doelen formuleren voor teamleden: hoe doe je dat.
  • Omgaan met motivatieproblemen van teamleden.
  • Hoe te differentiëren in het team.
  • Werkvormen bij teambesprekingen.