Hoewel het bij- en nascholingsaanbod van Gerke de Boer per definitie op maat wordt gesneden, bij deze toch een overzicht van de thema's waar medewerkers in de zorg graag mee aan de gang gaan.

Om u een indruk te geven van hoe een scholingsprogramma eruit ziet, vindt u een uitgewerkt voorbeeld van een scholingsprogramma bij thema 5, terminale zorg.

 1. De omgang met en de bejegening van kwetsbare ouderen:
  • Van taakgericht werken naar vraag/cliënt gericht werken, hoe doe je dat.
  • Wat heeft het woon-/leefklimaat te maken met vraaggericht werken.
  • Belevingsgerichte zorg en:
   • gewoonten,
   • het levensverhaal,
   • reminiscentie,
   • narratieven,
   • het werken met levensboeken.
  • (daar hebben we geen tijd voor).
 2. Samenwerking:
  • Feedback.
  • Zelfsturende teams.
  • De verzorgende en de andere disciplines.NOTA BENE:Vooral de bijscholingen rondom bejegening en vraaggericht werken (1) en rondom samenwerking (2) worden samen met de direct leidinggevende samengesteld. Daarbij kan uit tientallen programma’s en werkvormen worden geput.
 3. Psychogeriatrische problematiek:
  • De symptomatologie van het dementieel syndroom.
  • Agressie.
  • Roepende en gillende bewoners.
  • Regressie en claimen.
  • Seksuele ontremming.
  • De depressieve bewoner.
  • Het Korsakov syndroom.
 4. Psychiatrische problematiek in het verpleeg-/verzorgingshuis:
  • Draagkracht en draaglast.
  • Karakter en persoonlijkheidsstoornissen.
  • Angst en angststoornissen.
  • Hallucinaties en wanen.
  • De psychotische decompensatie.
  • Depressie.
 5. Terminale zorg:
 6. Familie en familiebegeleiding:
  • Wat mag / moet je de familie vertellen.
  • Anticiperend rouwen.
  • Gesprekstechnieken.
  • Wettelijke regelingen (BOPZ).
  • Middelen en maatregelen, vertegenwoordiging.
  • Op bezoek komen en overplaatsingen.
  • Voorlichting aan familie over dementie.
  • Psychogeriatrische problematiek thuis.
 7. Methodisch werken:
  • Observeren;
  • Rapporteren;
  • (Verpleeg-)doelen formuleren;
  • Zorgplannen.