Boeken van Gerke de Boer

Gerke bracht onlangs zijn vijfde boek uit: "Die past hier niet".

U woont nu hier

(2008, 132 pagina's)

<p>In het boek &ldquo;U woont nu hier&rdquo; wordt door Gerke de Boer met enige humor op heldere en eenvoudige wijze de dagelijkse beroepsuitoefening van verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen beschreven.</p> Meer informatie

Zo doen we dat hier

(2010, 152 pagina's)

In het boek &ldquo;Zo doen we dat hier&rdquo; wordt door Gerke de Boer op vrolijke, maar inspirerende wijze beschreven op welke manier verzorgenden zich staande moeten houden in het verpleeghuis (inclusief kleinschalig wonen). Meer informatie

Zwaargewond

(2012, 141 pagina's)

In &ldquo;Zwaargewond&rdquo; gaat Gerke de Boer in op de hype die is ontstaan rondom het Kleinschalig Wonen voor mensen met dementie. Welke veranderingen heeft dat voor de &ldquo;gevestigde orde&rdquo; in het verpleeghuis. Meer informatie

Het Demente Brein

(2014, 200 pagina's)

In &quot;Het Demente Brein&quot; wordt door Gerke de Boer en Anneke van der Plaats op praktische wijze de meest indringende problematiek van mensen met dementie (waaronder roepen, claimen, loopdwang ....ik moet naar huis... en dwangmatig suffen) beschreven. Meer informatie

Die past hier niet

(2016, 240 pagina's)

In het boek &quot;Die past hier niet&quot; wordt op unieke wijze aandacht besteedt aan de meest voorkomende problematiek rondom mensen die op hoge leeftijd moeten komen schuilen in het (al dan niet kleinschalige) verpleeghuis. Meer informatie