In het boek “U woont nu hier” wordt door Gerke de Boer met enige humor op heldere en eenvoudige wijze de dagelijkse beroepsuitoefening van verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen beschreven.

Met behulp van een aantal dagelijkse en praktische voorbeelden nodigt de Boer met name verzorgenden uit om zich verder te verdiepen in thema’s als:

  • Normen en waarden van hulpverleners: meenemen of thuislaten.
  • Kleinschalig wonen; hoe en wat verstaan we daaronder.
  • Het (kleinschalig) woonmodel als tegenhanger van het medisch model.
  • Familie: wat te doen wanneer het lastig wordt.
  • Dementie: welke symptomen en welke vormen zijn te onderscheiden.
  • Werken in de psychogeriatrie: een vak apart.

Over “U woont nu hier” (2008) waren de recensies zeer enthousiast

  • ActiZ – organisatie van Zorgondernemers: “Een juweeltje. Alle lastige thema’s zijn vanuit het werkperspectief en in de taal van verzorgenden beschreven.”
  • Zorgleefplanwijzer.nl: “Gerke de Boer geeft een hartverwarmend beeld van verzorgenden aan het werk in de psychogeriatrie.”
  • Familycare Support: “Het is een geweldig boek, bij tijd en wijle confronterend, maar de liefde voor het vak en de cliënt spreekt uit elke bladzijde.”