In het boek “Zo doen we dat hier” wordt door Gerke de Boer op vrolijke, maar inspirerende wijze beschreven op welke manier verzorgenden zich staande moeten houden in het verpleeghuis (inclusief kleinschalig wonen) en welke cliëntengroepen er in 2015-2020 in het verpleeghuis zullen zijn te onderscheiden.

Met behulp van dagelijkse voorbeelden neemt Gerke de Boer de lezer mee naar onderwerpen als:

  • Vraaggericht werken, wat is dat.
  • Cultuur … wat moeten we daar toch onder verstaan.
  • Vrijwilligers.
  • Bijzondere doelgroepen (Geronto-psychiatrie en Korsakov).
  • Regels, richtlijnen en protocollen.
  • De definitie van geluk (2-fcghv-0)

“Zo doen we dat hier” (152 pagina’s) is op vermakelijke wijze geschreven en kan dienen als verpleegkundige literatuur op niveau 2, 3 en 4.

Daarnaast lijkt het verplichte kost voor alle leidinggevenden die werkzaam zijn in het verpleeghuis.