Gerke de Boer (2 april 1953) is leraar verpleegkunde. Hij werkte vanaf 1971 achtereenvolgens als verpleegkundige in de zorg voor verstandelijk gehandicapten, de psychiatrie, moeilijk opvoedbare jongeren en vanaf 1982 in het psychogeriatrische verpleeghuis Nieuw Toutenburg als praktijkbegeleider en hoofd opleidingen.

In de jaren negentig was hij een van de stuwende krachten achter vele substitutieprojecten. In 1996 werd hij hoofd opleidingen van de divisie ouderenzorg van de Zorggroep Noorderbreedte in Leeuwarden.

Vanaf 2000 werkte hij in een parttime dienstverband als stafverpleegkundige voor deze organisatie en verzorgt hij al jaren trainingen en bij- en nascholing voor ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en het bedrijfsleven.

De afgelopen jaren hield hij verschillende lezingen op congressen, studiedagen en symposia in Nederland en België. Behalve leraar verpleegkunde is hij geregistreerd trainer in het werken met kernkwadranten en kernkwaliteiten (bureau Kernconsult: Daniel Ofman).

Gerke de Boer schreef de boeken “U woont nu hier” (2008), “Zo doen we dat hier” (2010), "Zwaargewond" (2012), "Het Demente Brein" (2014) en "Die past hier niet" (2016). Tevens verscheen van zijn hand het e-learningprogramma “U woont nu hier”. Anno 2016 is hij betrokken geweest bij het opstarten van meer dan 100 kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie.